KIM JESTEŚMY?

Gdy powstała Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 wiele osób i organizacji pozarządowych zaczęło zadawać sobie pytanie, w jaki sposób Polska będzie mogła włączyć się w realizację celów 10% i 30% – 30% obszaru Unii Europejskiej objętej ochroną, a 10% obszaru objętej ochroną ścisłą.

Z tego pytania zrodziła się Koalicja 10%. Jesteśmy grupą specjalistów z różnych dziedzin. W naszym gronie znajdują się przyrodnicy, komunikatorzy, edukatorzy, specjaliści od prawa i administracji. Naszą wiedzę i umiejętności wykorzystujemy po to, żeby Polska przyroda była jak najlepiej zaopiekowana. Bo przecież wciąż mamy co chronić!

W gronie koalicjantów znajdują się: Centrum Ochrony Mokradeł, ClientEarth, Fundacja Dzika Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Fundacja WWF Polska, Greenmind, Lasy i Obywatele, Klub Przyrodników, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra” i Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot.

Współpraca ekspertów z różnych obszarów tematycznych ma nas doprowadzić do wskazania i objęcia ochroną cennych przyrodniczo terenów, które ciągle zasługują w naszym kraju na ochronę.

Koalicjanci: