ODZYSKAJMY
DZIKĄ PRZYRODĘ!

WYOBRAŹ SOBIE...

miejsce z prawdziwie dziką przyrodą.
Gdzie drzewa żyją aż do swojej naturalnej śmierci, bo nikt ich nie wycina. Gdzie nie trzeba wieszać budek dla ptaków, bo jest wiele starych i dziuplastych drzew, a w nich ptaki, których nie można spotkać w zwykłym lesie. Gdzie na dnie lasu znajduje się wiele martwych drzew, a w nich owady znane Ci do tej pory tylko z filmów przyrodniczych. Gdzie można zobaczyć ślady wilków czy rysia. Gdzie na bagnie spotkasz żółwia błotnego wygrzewającego się na słońcu.

ZASTANÓW SIĘ

Ile znasz takich miejsc? Gdzie znajdziesz takie miejsca?

JAK JEST TERAZ?

Dziś nie ma ich wiele – zajmują tylko 1,5% powierzchni Polski – tyle wynosi łączna powierzchnia obszarów ściśle chronionych – parków narodowych i rezerwatów przyrody, w których przyroda jest na pierwszym miejscu, a naturalne procesy kształtują to jak wyglądają tam lasy, mokradła czy doliny rzeczne.

JAK MOŻE BYĆ?

Możemy przeznaczyć znacznie więcej miejsca dla dzikiej przyrody, nawet 10% powierzchni kraju, tak by dzikość miała przestrzeń dla siebie. Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 daje odpowiednie wytyczne, wskazujące w jaki sposób nasz kraj może powiększyć obszary chronione. Należałoby jedynie z nich skorzystać. Potrzebujemy skutecznych działań, aby zachować naturę tam, gdzie to jeszcze możliwe.

DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE

Polska przyroda jest wyjątkowa! Jej dzikość jest wartością samą w sobie. Dzikie, ciemne i tajemnicze bory potrafią wywołać gęsią skórkę u każdego wędrowcy, mokradła „wciągają” swoją różnorodnością, długie, piaszczyste bałtyckie plaże są unikalne na całą Europę, a jesienny spektakl, jakim jest rykowisko fascynuje nas co roku. Wiele miejsc zasługuje na ochronę ze względu na swoją wyjątkowość oraz na konieczność zachowania ich dla przyszłych pokoleń. Naszym dziedzictwem jest nie tylko Wawel, ale także dostojne jodły Puszczy Karpackiej. Troskliwą opieką powinniśmy obejmować zarówno zamek w Malborku, jak i mazurskie jeziora. Możemy być dumni z Hali Stulecia, ale także z zachowanych w doskonałym stanie, ponad 1000-letnich torfowisk w dolinie Rospudy.

KORZYŚCI Z OCHRONY ŚCISŁEJ

Obszary ochrony przyrody są jak pień, który stanowi solidną podstawę dla terenów zielonych, nieobjętych ochroną. To podpora, od której zależy stabilność reszty ekosystemów. Dzięki nim mamy szansę nie tylko ocalić dziką przyrodę, ale także przeciwdziałać katastrofie klimatycznej i na bieżąco dostosowywać się do już zachodzącej zmiany klimatu. Obszary chronione pozwalają nam obserwować i analizować zachodzące w naturze procesy, ale tworzą także przestrzeń dla turystyki i rozwoju regionów. Nie musimy przekształcać wszystkich dostępnych terenów – stać nas na zachowanie tych najcenniejszych przyrodniczo, by mogły stać się wizytówką naszego kraju!

TAK NIEWIELE POTRZEBA

Wiemy, gdzie znajdują się cenne przyrodniczo obszary. Część z nich wymaga pilnych działań ochronnych, aby zapobiec ich degradacji. Jest jednak wiele miejsc, które już teraz są pozostawione dla przyrody – wystarczyłoby objąć je formą ochroną, by zabezpieczyć je na przyszłość. Wiemy, co zrobić, by dołączyć te tereny do sieci obszarów chronionych.

Tak niewiele trzeba, byśmy mogli osiągnąć tak wiele!

KIM JESTEŚMY?

Koalicja 10% to grupa organizacji pozarządowych oraz tworzących je ludzi, których łączy miłość do przyrody i pragnienie, by pozostała zachowana i jednocześnie dostępna dla przyszłych pokoleń. Chcemy wesprzeć Polskę w procesie realizacji zobowiązań wynikających z Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Współpracujemy z najlepszymi ekspertami i ekspertkami, żeby dobrze wypełnić to zadanie.

Sprawdź kim jesteśmy i poznaj unijną strategię.

JAKI MAMY CEL?

Chcemy 10% powierzchni Polski oddać z powrotem przyrodzie i objąć te miejsca ochroną ścisłą.
Dążymy do tego poprzez tworzenie nowych obszarów chronionych i poszerzanie już istniejących, a także usprawnianie procesu ich tworzenia i zarządzania. To realny cel, który jesteśmy w stanie osiągnąć z poszanowaniem potrzeb ludzi i środowiska.

CHCĘ POMÓC

Jeśli tu jesteś, to znak, że dzika przyroda nie jest Ci obojętna. Wesprzyj nas w działaniach na rzecz jej ocalenia. Zadbajmy wspólnie o naszą przyszłość, o Polską przyrodę!