BIBLIOTEKA

Kryteria i wytyczne dotyczące wyznaczania obszarów chronionych_oryginał_ANG
Kryteria i wytyczne dotyczące wyznaczania obszarów chronionych_tłumaczenie PL
Cel „objęcia ochroną ścisłą 10% obszaru lądowego UE” a polskie prawo ochrony przyrody; Klub Przyrodników
Nota Komisji Europejskiej „Kryteria i wytyczne dotyczące wyznaczania obszarów chronionych”; prezentacja z webinaru
Old-growth forests / Starolasy; prezentacja z webinaru 2022/06/30
Jak można przyczynić się do wypełnienia celu 30% i celu 10%
Strategia 2030; prezentacja z webinaru 2022/03/24
Polskie Parki Narodowe Dlaczego w Polsce od 20 lat nie powstał park narodowy i jak to zmienić?
Raport krytyczny Analiza opracowań Lasów Państwowych dotyczących Strategii Bioróżnorodności UE do 2030
O leśnictwie, ochronie przyrody, ochronie ścisłej i unijnej Strategii Bioróżnorodności, czyli polemika z wizją prof. B. Brzezieckiego