Bez kategorii

Proces Biogeograficzny: wkład z Polski do dyskusji o ścisłej ochronie rzek

W dniach 20-24 kwietnia 2023 r. w Pestkownicy w Puszczy Drawskiej odbyły się międzynarodowe warsztaty „Naturalne procesy rzeczne jako podstawa rzecznych obszarów chronionych i odtwarzania rzek”, zorganizowane przez Coalition Clean Baltic jako element europejskiego Procesu Biogeograficznego, tj. dyskusji o wdrażaniu celów Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej 2030 i odtwarzania przyrody. Tłem do pracy warsztatowej i wykorzystanym w niej przykładem  były rzeki chronione w Drawieńskim Parku Narodowym – Drawa i Płociczna. W portalu Procesu Biogeograficznego właśnie opublikowano raport z tej dyskusji.

Wnioski z warsztatów potwierdzają, że odtwarzanie naturalnych procesów rzecznych to klucz do odtwarzania ekosystemów rzecznych; a celem – czy to w obszarach chronionych, czy to poza nimi – powinny być rzeki funkcjonujące bez konieczności powtarzalnych ludzkich ingerencji. Przynajmniej niektóre rzeki mają  zdolność do „samounaturalniania się”, z której warto korzystać. Inne potrzebują pomocy w postaci działań renaturyzacyjnych, które jednak w miarę możliwości powinny prowadzić do odbudowy naturalnych procesów, które będą podtrzymywać funkcjonowanie geoekosystemu rzecznego w  przyszłości.

Prezentacje z warsztatów: https://www.ccb.se/event/2023-april-workshop-ccb-rivers

Raport z warsztatów w portalu Procesu Biogeograficznego: https://biogeoprocess.net/past-events/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *