Bez kategorii

NOWY REZERWAT W GMINIE KAZIEMIERZ DOLNY

5 maja 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał zarządzenie o uznaniu rezerwatu przyrody Mięćmierz w gminie Kazimierz Dolny. Rezerwat, o powierzchni 11,67 ha, obejmuje znaną „skarpę wiślaną pod wiatrakiem”,  laski i murawy na pd-zach. od wiatraka, a także – jako osobną enklawę – murawy tzw. „suchej dolinki” nad samym Mięcmierzem, pod punktem widokowym Albrechtówka. Celem ochrony jest zachowanie siedlisk kserotermicznych i zespołów roślinnych z dużym udziałem gatunków rzadkich i chronionych oraz zachowanie unikatowych otwarć widokowych.

Treść zarządzenia w Dzienniku Urzędowym: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2023/3321/

W rezerwacie występują murawy kserotermiczne, w większości reprezentujące rzadki i zanikający na Lubelszczyźnie zespół omanu wąskolistnego Inuletum ensifoliae. Rosną tu np. miłek wiosenny Adonis vernalis, zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris, goryczka krzyżowa Gentiana cruciata, aster gawędka Aster amellus oraz introdukowane: kosaciec bezlistny Iris aphylla, śniedek cienkolistny  Ornithogallum collinum, ożota zwyczajna Linosyris vulgaris.

Świat zwierzęcy projektowanego rezerwatu obfituje w liczne gatunki bezkręgowców termofilmnych i kalcyfilnych. Znajduje się stanowisko chronionego i wymienianego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt pająka gryziela stepowego Atypus muralis, występują także inne rzadkie gatunki termofilnych pająków: Ozyptila pullata, Cozyptila blackwalli, Arctosa figurata, Zodarion germanicum, Bassaniodes robustus, Megalepthyphantes pseudocollinus oraz kosarz Trogulus closanicus. Z chrząszczy odnotowano występowanie rzadkiej i związanej z środowiskami kserotermicznymi stonki – Timarcha rugosa.

Poza bogactwem przyrodniczym rezerwatu, jego walory obejmują również unikatowe otwarcia widokowe na przełomowy odcinek Wisły. Dawna osada rybacka Mięćmierz położona pod rezerwatem,  określana mianem „żywego skansenu”, znana jest z relokacji szeregu wiejskich chałup oraz zabudowań gospodarczych; wraz z rezerwatem tworzy unikatowy obiekt turystyczno-krajoznawczy.

W stosunku do pierwotnej koncepcji, ostateczne granice rezerwatu Mięćmierz, zostały ograniczone do działek pozostających własnością Skarbu Państwa, na których regularnie wykonywane są działania ochrony czynnej polegające na wycinaniu drzew i krzewów oraz wykaszaniu. Obiektowi zagrażają jednak także turyści: przez wydeptywanie muraw (zwłaszcza na stanowisku Albrechtówka), rajdy 4×4, crossy, quady. Istotna jest także presja zabudowy masowo powstającej przy rezerwacie. Niestety, nie utworzono otuliny, która mogłaby temu zapobiec.

Powstanie rezerwatu Mięćmierz to krok w kierunku realizacji dobrej sieci rezerwatów przyrody w województwie lubelskim. Jak na razie, powstaje tu średnio jedne nowy rezerwat rocznie. Lubelscy przyrodniczy, współpracujący z Klubem Przyrodników w ramach przedsięwzięcia „Rezerwaty przyrody – czas na come back”  szacują, że powinno ich powstać jeszcze ok. 112.

Źródło: Wiadomości KP

data publikacji: 10 maja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *