Bez kategorii

POTRZEBUJEMY DUŻO WIĘCEJ REZERWATÓW PRZYRODY!

Aby sieć rezerwatów przyrody reprezentatywnie chroniła najcenniejsze elementy polskiej przyrody, oprócz 1516 obecnych rezerwatów powinny powstać co najmniej 1352 nowe.

Klub Przyrodników opublikował pierwsze podsumowanie prowadzonego od 2016 r., wspólnie z kilkoma innymi organizacjami, przedsięwzięcia „Rezerwaty przyrody – czas na come back”. Polega ono na gromadzeniu informacji o obiektach zasługujących na ochronę w formie rezerwatu przyrody. Propozycje rezerwatów są stopniowo weryfikowane w terenie. Stopniowo opracowywane i publikowane są koncepcje rozwoju sieci rezerwatów dla poszczególnych województw.

Kostrzyneckie Rozlewisko w dolinie Odry – jeden z proponowanych rezerwatów przyrody. Fot. Piotr Chara.

Na stronie przedsięwzięcia skompletowano obecnie robocze wersje wszystkich koncepcji wojewódzkich. Mapy są dostępne w zakładce „Projektowane i proponowane rezerwaty”. W skali całej Polski zebrano informacje o 1352 proponowanych rezerwatach, o łącznej powierzchni 156,8 tys. ha. Razem z istniejącymi obecnie parkami narodowymi i rezerwatami, stanowiłyby one ok. 2% powierzchni lądowej Polski. Ich uznanie mogłoby być częścią polskiego wkładu w realizację Unijnej Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej, która m. in stawia za cel objęcie ścisłą ochroną 10% terytorium UE.

Kostrzyneckie Rozlewisko w dolinie Odry – jeden z proponowanych rezerwatów przyrody. Fot. Piotr Chara.