Bez kategorii

DWA NOWE REZERWATY W ZACHODNIOPOMORSKIM

W październiku br. województwo zachodniopomorskie zyskało dwa nowe rezerwaty przyrody. W gminie Przybiernów i w nadleśnictwie Rokita uznano obszar 4ha za rezerwat przyrody “Cisy Sosnowickie im T. Szeszyckiego”. Jest to obszar o drzewostanie sosnowym w wieku 60 lat, z drugim piętrem i naturalnym odnowieniem cisa pospolitego Taxus baccata. Podobnie jak w pobliskim (położonym 2,5 km na wsch.), istniejącym już wcześniej rezerwacie Cisy Rokickie i kilku innych rezerwatach cisowych w województwie zachodniopomorskim, jest to populacja cisa powstała z naturalnego obsiewu z kilku sadzonych przy zabudowaniach osobników. Obecnie w rezerwacie jest ok. 3,5 tys. cisów.

Kim był Tomasz Szeszycki? Od 1983 był nadleśniczym Nadleśnictwa Rokita, sprzyjającym ochronie przyrody, który zainicjował utworzenie w nadleśnictwie 6 rezerwatów przyrody, 4 użytków ekologicznych, 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i 11 pomników przyrody. Szczególnie interesowały go cisy: napisał książkę “Cis pospolity – Taxus baccata: przeszłość, ochrona, hodowla, przyszłość”, a także podobne monografie brekinii i czeremchy ptasiej. Zmarł w 2019 r.

Drugim powstałym rezerwatem jest “Źródliska Biegały”, obszar 23,3 ha k. Zielnicy w gminie Malechowo i w nadleśnictwie Polanów.  Został założony dla zachowania szczególnych walorów przyrodniczych ekosystemu rozległej niszy źródliskowej cieku Biegała wraz z mechanizmami jej funkcjonowania, jako złożonego systemu wzajemnego oddziaływania procesów hydrologicznych, geomorfologicznych i biotycznych. Rezerwat obejmuje źródliska z cenną florą roślin naczyniowych, mszaków, lichenobiotą (m.in. porosty hydrofilne). Wcześniej, w ramach projektu LIFE-Drawa z powodzeniem introdukowano tu rdestniczkę gęstą Groenlandia densa i zwalczano inwazyjny kroplik żółty Mimulus gutatus zarastający źródliska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *